PIŠEM kao što dišem, a vazduh je jedan i zajednički svim ljudima određenog podneblja i vremena. Hteo - ne hteo, delim sudbinu svog plemena, očajavam sa njim, i odupirem se u njegovo ime.

Komentari (0)