KROJAČKI rad je umetnost dizajniranja, krojenja, doterivanja i dorade odeće.

Komentari (0)