OČUVANjE kulturnog nasleđa, tradicije i istorije, kao i ulaganje u nauku i obrazovanje neki su od prioriteta ka približavanju Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, poručila je danas generalna sekretarka organizacije "Evropa nostra" Sneška Kvedvlig Mihailović.

Komentari (1)