U SVAKOJ demokratskoj revoluciji dubinski njen koren je u postojanju srednjih slojeva, onom što se obično bolje razume pod buržoazijom.

Komentari (0)