УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ УСТАВА: Највиши правни акт Србије биће другачији, најављене велике промене

Танјуг

16. 04. 2021. у 11:41

СКУПШТИНСКИ Одбор за уставна питања и законодавство усвојио је данас Предлог владе за промену устава.

УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ УСТАВА: Највиши правни акт Србије биће другачији, најављене велике промене

Фото: Н. Фифић

На тај начин је и формално почела процедура за промену највишег правног акта у држави који је представила министарка правде Маја Поповић.

Министарка правде Маја Поповић представила је данас најважнија решења у амандманима на Устав Србије које је припремило Министарство правде, после прибављања мишљења Венецијанске комисије и који чине саставни део предлога Владе за измену Устава.

Одлука је уследила након што је утврђено да је Предлог за промену Устава поднет од стране овлашћеног предлагача и у прописаној форми и пошто су представници Владе представили разлоге за измену Устава и текст амандамана које је израдило Министарство прасвде, као полазну основу за иземене.

Одбор у наредном кораку Предлог за измену Устава упућује посланицима који треба да га усвоје двотрећинском већином, а потом треба да уследе јавна слушања јавне распаве. Врховни касациони суд према предлогу амандмана, мења назив у некадашњи назив

- Врховни суд Србије и представља највиши суд у земљи, који ће бити задужен да обезбеди једнаку примену права свих судова, путем судске праксе.

Према речима министарке, назив ВКС је сам по себи контрадикторан, јер постоје два модела у упоредном праву Врговног суда и Касационог суда.

Врховни суд одлучује о суштини спора и правознажно га решава и има реформаторска овлашћења, док модел ВКС има само овлашћења да поништи одлуку и врати је нижем суду. Променом назива у Врховни суд Србије јасно се указује на оснвну функцију д асуид поводом правног лека и одлучује у меритуму - сустини спора.

Овим амандманима предвиђено је и да се промени начин избора и састава Високог савета судства - убудуће ће уместо 11 чланова, имати 10 чланова од којих пет бира Народна скупштина након спроведеног конкурса из реда истакнутих правника 2/3 свих народних посланика.

Фото Танјуг

 

Пет судија бирају њихове колеге, судије, навела је Поповић.

Ако, међутим, скупштина не изабере свих пет чланова у року, преостале чланове, како је предвиђено, после истека наредних 10 дана бира, између свих кандидата који испуњавају услове за избор, комисија коју чине председник Народне скупштине, председник Уставног суда, председник Врховног суда Србије, Врховни јавни тужилац Србије и Заштитник грађана, већином гласова.

Амандманима је предвиђено да се промени састав и начин избора Државног већа тужилаца који ће се убудуће звати Високи савет тужилаца.

Ово тело ће, према речима Поповић, чинити 10 чланова од којих четири заменика јавних тужилаца које бирају јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца, четири истакнута правника које бира Народна скупштина, Врховни државни тужилац Србије и министар надлежан за правосуђе.

Републичко јавно тужиластво, према предлогу, мења назив Врховно државно тужилаштво Србије, којим руководи Врховни јавни тужилац Србије. Њега на мандат од шест година, на предлог Високог савета тужилаца (који сада нови назив Државно веће тужилаца) после јавног конкурса, гласовима 3/5 свих народних посланика, у року од 20 дана од дана пријема предлога.

Предвиђена је сталност судијске функције од избора до пензије, чиме је укинут такозвани "пробни избор" на мандат од три године за судије и заменике тужилаца који се први пут бирају.

Пробни мандат је, како је подсетила, критиковала још Венецијанска комисија након усвајања Устава као и стучна јавност.

Судије ће и заменика ће према предлогу амандмана, убудуће бирати Високи савет судства (ВС С) и Високи савет тужилаца, уместо Народне скупштине.

У циљу веће професионализације судија и заменика јавних тужилаца који се први пут бирају на те функције предвиђено је да буду бирани само ако су завршили Правосудну академију, која треба да постане уставна категорија.

Неопходно је прецизирати и одредбе Устава о подели власти и друге, навела је Поповић.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)