"НОВОСТИ" САЗНАЈУ! Србија добија још три министарства

С. С. Р.

23. 10. 2020. у 10:43

ГРУПА од 167 посланика власти послала је у скупштинску процедуру Закон о министарствима, који предвиђа да у новој Влади буде 21 министарство.

НОВОСТИ САЗНАЈУ! Србија добија још три министарства

В.Данилов

Тај предлог укључује оснивање још три ресора, а то су Министарство за бригу о селу, Министарство за бригу о породици и демографији и Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Скупштина ће о овом предлогу расправљати сутра, а може да се догоди да буде основан још неки ресор без портфеља, о чему ће се накнадно одлучивати.

Фото: Новости

Министарство за бригу о селу обавља послове државне управе и са њима повезане стручне послове који се односе на: стратешко сагледавање положаја села и сеоског становништва; предлагање мера и активности за унапређење услова живота и рада на селу; неговање традиције и традиционалног начина живота на селу, ради очувања културно-историјских садржаја сеоских средина, као и друге послове одређене законом.

Министарство за бригу о породици и демографији обавља послове државне управе који се односе на: систем породично правне заштите; брак; популациону политику; планирање породице, породицу и децу; унапређење и развој демографске политике, политике наталитета, квалитета живота и продужетка живота, репродуктивног здравља и унутрашњих миграција; израду националних докумената и припрему и спровођење кампања везаних за демографску политику, као и друге послове одређене законом.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове

државне управе који се односе на: заштиту и унапређење људских и мањинских права; израду прописа о људским и мањинским правима; праћење усаглашености домаћих
прописа са међународним уговорима и другим међународноправним актима о људским и
мањинским правима, као и друге послове одређене законом.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове

државне управе који се односе на: општа питања положаја припадника националних
мањина; вођење регистра националних савета националних мањина; избор националних
савета националних мањина; положај припадника националних мањина који живе на
територији Републике Србије и остваривање мањинских права; остваривање веза
националних мањина са матичним државама; положај и остваривање надлежности
националних савета националних мањина, као и друге послове одређене законом.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове

државне управе који се односе на: равноправност полова; антидискриминациону политику;
питања у вези са родном равноправношћу, с циљем унапређења родне равноправности у
Републици Србији, као и друге послове одређене законом.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове

државне управе који се односе и на: припрему прописа којима се уређује положај удружења и других организација цивилног друштва, изузев политичког и синдикалног организовања, иницирање дијалога са цивилним друштвом о питањима од заједничког интереса; припрему и спровођење стратешких докумената који се односе на стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, с циљем даљег развоја сарадње јавног, приватног и цивилног сектора; мере и активности с циљем подизања капацитета и одрживости рада и деловања удружења и других организација цивилног друштва; прикупљање и дистрибуирање информација од значаја за рад удружења и других организација цивилног друштва; сарадњу са надлежним органима у обављању послова који се односе на програмирање и управљање претприступним и другим фондовима Европске уније за подршку цивилном друштву, као и друге послове одређене законом.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)