ГЛУМАЦ Драган Гага Николић причао ми је: У Пожаревачкој улици, у згради где станујем, у стану прекопута мог, становао је велики господин, сликар и песник Слава Богојевић, у то време нераздвојан пријатељ Слободана Марковића Либера, књижевника, песника, сликара, великог путника и кулинара, али надасве неупоредивог боема.

Коментари (0)