БЕОГРАД је постао технолошки центар где долазе стручњаци за ИТ из држава некадашње заједничке републике. Словенија нема довољно кадрова и има превисоке порезе.

Коментари (0)