мали стан

Сместите све потребно у 25 квадрата

Сместите све потребно у 25 квадрата

ПОМИСАО на уређење стана од 25 квадрата обично асоцира на недостатак простора. Изазовно свакако јесте, али ако се у то упустите као у нови подухват, довољно је да испратите савете архитеката и дизајнера ентеријера и додате свој лични печат уређењу.

28. 05. 2021. у 12:42