општинске таксе

ЈАВНА РАСПРАВА О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА: У Параћину предлог да увећање буде 2,5 одсто

ЈАВНА РАСПРАВА О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА: У Параћину предлог да увећање буде 2,5 одсто

НАЦРТ одлуке о измени и допуни Одлуке о општинским административним таксама и накнадама у општини Параћин за 2022. годину данас је био на јавној расправи, што је редовна процедура пре него што комисија извештај са јавне расправе и нацрт упути Општинском већу, које предлог затим утврђује и упућује Скупштини општине на разматрање и доношење

01. 12. 2021. у 16:24