НАЦРТ одлуке о измени и допуни Одлуке о општинским административним таксама и накнадама у општини Параћин за 2022. годину данас је био на јавној расправи, што је редовна процедура пре него што комисија извештај са јавне расправе и нацрт упути Општинском већу, које предлог затим утврђује и упућује Скупштини општине на разматрање и доношење

Коментари (0)