У СРБИЈИ данас сви знају да српско национално писмо увелико изумире. Његова је употреба маркирана и ограничена - формална и пригодна.

Коментари (0)