Пресуда Вишег суда у Београду

Novosti online

27. 11. 2021. у 10:06

Обајављујемо пресуду Вишег суда у Београду

Пресуда Вишег суда у Београду

Фото: Танјуг

ПРЕСУДА

Република Србија

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

5П3 бр. 426/18

Дана, 03. 03. 2021. године

ул. Савска број 17а

Београд

У ИМЕ НАРОДА

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, судија Миленија Петричевић, судија појединац, у парници тужиоца ИГОРА ЛУЦИЋА, из Београда, чији је пуномоћник Владан Стефановић, адвокат из Београда, против тужених НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВОСТИ" А.Д. Београд, ул. Трг Николе Пашића бр. 7, и МИЛОРАДА ВУЧЕЛИЋА из Београда, главног и одговорног уредника чији је заједнички пуномоћник Владимир Петровић, адвокат из Београда, ради накнаде нематеријалне штете, вредности спора 100.000,00 динара, након одржане усмене и јавне главне расправе, закључене дана 03. 03. 2021. године донео је

ПРЕСУДУ

1.

ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА тужбени захтев, па се ОБАВЕЗУЈУ тужени НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВОСТИ" А.Д. Београд и МИЛОРАД ВУЧЕЛИЋ из Београда - да тужиоцу ИГОРУ ЛУЦИЋУ из Београда, на име накнаде нематеријалне штете због повреде части и угледа објављивањем неистините информације у дневном листу "Вечерње новости", од 31. 01. 2018. године, под насловом "Прали новац за шкаљарце" солидарно исплате износ од 100.000,00 динара, са законском затезном каматом почев од 03. 03. 2021. године па до исплате, у року од 15 дана од дана пријема писаног отправка пресуде.

2.

ОДБИЈА СЕ тужбени захтев тужиоца У ДЕЛУ којим је тражено да се обавежу тужени НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВОСТИ" А.Д. Београд и МИЛОРАД ВУЧЕЛИЋ из Београда - главни и одговорни уредник листа "Вечерње новости" да тужиоцу ИГОРУ ЛУЦИЋУ на име накнаде нематеријалне штете због повреде части и угледа објављивањем неистините информације у дневном листу "Вечерње новости", од 31. 01. 2018. године, под насловом "Прали новац за шкаљарце" исплатите износ преко досуђеног износа од 100.000,00 динара, а до траженог износа од 300.000,00 динара, тј. за износ од 200.000,00 динара са законском затезном каматом почев од 03. 03. 2021. године, као дана пресуђења, па до исплате, КАО НЕОСНОВАН.

3.

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца, па се НАЛАЖЕ туженом МИЛОРАДУ ВУЧЕЛИЋУ из Београда - главном и одговорном уреднику листа "Вечерње новости", да о свом трошку, без икаквих коментара и без одлагања објави ову пресуду у дневном листу "Вечерње новости, а најкасније у другом наредном броју новина од дана правоснажности пресуде.

4.

ОБАВЕЗУЈУ СЕ тужени НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВОСТИ" А.Д. Београд и МИЛОРАД ВУЧЕЛИЋ из Београда - главни и одговорни уредник листа "Вечерње новости", да тужиоцу ИГОРУ ЛУЦИЋУ из Београда на име трошкова поступка солидарно исплате износ од 56.800,00 динара у року од 15 дана од дана пријема писаног отправка пресуде, са законском затезном каматом од дана наступања услова за извршење до исплате.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)