КОРАК ПО КОРАК Ко и како покреће оставинску расправу после смрти власника имовине

В. Н.

26. 11. 2021. у 15:50

КАДА неко од сродника премине, рођаци су у обавези да покрену поступак оставинске расправе и расподеле сву имовину и заоставштину преминулог. У већини случајева оставински поступак се покреће по службеној дужности чим суд сазна да је неко лице умрло, односно пријемом јавне исправе која доказује смрт.

КОРАК ПО КОРАК  Ко и како покреће оставинску расправу после смрти власника имовине

Канцеларија јавног бележника / Архива

Међутим, оставински поступак може се покренути и на иницијативу заинтересованих који могу обавестити суд да је нека особа умрла што је довољан разлог да суд покрене поступак по службеној дужности.

КОРАК 1

Матичар уписује смрт у матичну књигу умрлих и дужан је да у року од 30 дана достави суду умрлицу. Суд затим доноси решење којим поверава јавном бележнику да састави смртовницу и преда је суду у року од 30 дана. Могуће је и да заинтересована странка, наследник или поверилац достави суду доказе о смрти оставиоца и на тај начин предложи покретање оставинског поступка.

КОРАК 2

По позиву бележника, сродници умрлог достављају основне податке о преминулом, о имовини која чини заоставштину и особама које могу бити позване на наслеђе. Бележник проверава да ли је после умрлог остао тестамент и ако јесте прослеђује га суду и истом бележнику се поверава оставинска расправа.

КОРАК 3

После завршене процедуре, заказује се рочиште на које се позивају сви који полажу право на наслеђе и законски и тестаментарни наследници. Тада се расправља о свему у вези са имовином, а нарочито о праву на наслеђе и величини наслеђеног дела.

КОРАК 4

Ако су међу наследницима спорне неке чињенице, поступак ће бити прекинут и они се упућују да покрену судски поступак ради утврђења спорних права. Ако нема спора, имовина се подели према законском праву на наслеђе или договору.

КОРАК 5

Наследници су дужни да дају јасну изјаву да ли прихватају или се одричу наслеђа. Кад се утврди коме припада право, онда се доноси решење о наслеђивању, чиме се окончава поступак. Кад није познато да ли преминули има наследника, суд огласом позива оне која полажу право да се пријаве у року од годину дана. Ако се не пријави ниједан, суд ће донети решење којим заоставштину предаје на уживање Републици Србији.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (2)