МИОЦЕНСКИ спруд "Ташмајдан" и Форланд (земљиште између насипа и реке) леве обале Дунава ускоро би могли да добију статус заштићеног подручја.

Коментари (0)