ГЕРОНТОЛОШКИ центар "Нови Сад" је овог месеца наставио реализацију пројекта "Подршка тешко покретним и непокретним особама, услуга превоза у санитетском возилу уз пратњу", који је започет јуна прошле године, уз подршку Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Реч је о организованом превозу возилом тог центра у пратњи неговатeљице за тешко покретне и непокретне особе, до здравствене установе или установе социјалне заштите на територији града, а односи се на кориснике услуга помоћи у кући и неге као и на кориснике домског смештаја.

- Већина корисника се услед здравственог стања отежано креће или су непокретни, што им додатно отежава свакодневно функционисање - каже Славица Шкрбић, директорка Геронтолошког центра. - Велики проблем и изазов за њих представља тренутак када треба да напусте свој дом, а немају додатни вид подршке сродника или других особа за превоз до здравствене установе. Постоји потреба и за организованим превозом за тешко покретне и непокретне особе које се смештају у дом, конкретно у Дом Лиман, Дом Футог и Дом Ново насеље, па је на овај начин решен дугогодишњи проблем нових корисника домског смештаја.ПРОЧИТАЈТЕ И:Јавна набавка за куповину још једог аутомобила за градску управу у Бору


Услуге тог типа, новина су за кориснике Геронтолошког центра "Нови Сад", а одзив корисника услуга превоза уз пратњу неговатељице, говори о великом значају и потреби.