СУМИРАЛА је Пореска управа резултате за осам месеци, али и туристичке сезоне који показују да је наплата прихода боља у односу на упоредни период прошле године, те да су премашена очекивања. За осам месеци наплаћено је 786 милиона бруто прихода или 64 милиона евра више него у истом периоду лане. План за осам месеци ове године премашен је за 49 милиона евра.

- Посебно истичемо резултате за осми месец. Тако је само у августу наплаћено 107 милиона или пет одсто је више него у истом месецу 2018. - саопштила је Милица Вулетић, начелница у Сектору за едукацију јавности у Пореској управи.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:
ИЗГРАДЊА МХЕ НА ЦИЈЕВНИ: Албанци су градили без консултација

У структури прихода предњачи порез на додату вредност чија је бруто наплата за осам месеци достигла више од 180 милиона евра или 15 одсто више него годину пре.

- Овај порез у државну касу 2019. донео је 24 милиона више, односно 22 милиона изнад планираних. Овде је важно истаћи да се стопа ПДВ-а није мењала, па је оваква наплата резултат веће одговорност пореских обвезника да измирују своје обавезе. Све то у крајњем утиче да се смањи удео сиве економије у привреди - истакла је Вулетићева.

Она наглашава да је боља наплата и доприноса на обавезно социјално осигурање. Податак показује да је по том основу у бруто износу наплаћено више од 336 милиона евра. Бољи резултати, каже, и код пореза на доходак физичких лица, па је наплата премашила 110 милиона или десет милиона више него 2018. Удео пореза на добит је 63 милиона евра.

Од почетка јула на снази је већа минимална зарада, мањи је порез на обавезно здравствено осигурање па смо представницу Пореске управе питали каква је реализација тог закона.

- Ове промене још нису видљиве у структури наплате прихода. Ефекти се очекују у наредном периоду, али се свакако надамо да ће ове мере дате као подстицај привреди и запосленима увећати приходе кроз бољу финансијску дисциплину пореских обвезника - одговорила је Вулетићева.

фото Вијести

О ефектима рада пореских инспектора током туристичке сезоне Вулетићева каже да је одрађено више од четири хиљаде контрола и утврђено 595 неправилности.

- По том основу инспектори су изрекли прекршајне налоге укупне вредности 1,2 милиона евра. Овде је важно истаћи да је до сада од тог износа наплаћено готово половина или 525.000 евра - нагласила је Вулетићева.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:
Туристима у Црној Гори највише смета бука и ометање боравка на плажи

ДУГОВАЊА И РЕПРОГРАМ

ПОРЕСКИ дуг на крају прошле године био је 397 милиона евра. По основу уговора о репрограму који су обвезници потписали с државом укупно је наплаћено око 55 милиона евра. Од почетка ове године више од 10,5 милиона. Очекује се да до краја 2019. буде наплаћено још толико. Садашње анализе показују да већина дужника поштује уговор, па је реализација по том механизму наплате пореског дуга више од 73 одсто. Ипак, има и оних који не измирују обавезе по протоколу па је уговор раскинут са 1.500 обвезника, а вредност тог дуга је око 40 милиона евра.