Електропривреда Црне Горе (ЕПЦГ) је расписала јавни тендер за избор извођача радова за еколошку реконструкцију првог блока термоелектране ''Пљевља''.

Процењена вредност инвестиције је 45 милиона еура (без ПДВ-а), а из ЕПЦГ очекују интересовање великог броја реномираних светских компанија са искуством у реализацији оваквих пројеката.

Уколико тендерски поступак буде текао несметаном динамиком, потписивање уговора очекује се до краја текуће године.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - ИЗГРАДЊА МАГИСТРАЛЕ УГРОЖАВА ДЕЧАНЕ: Журе да "прођу" поред лавре православне

Идејни пројекат еколошке реконструкције урадила је реномирана немачка компанија СТЕАГ Енергy у сарадњи са руководиоцима Термоелектране.

"Планирано је да се реализација пројекта одвија у периоду од 2019. до 2021. године, након чега ће се омогућити наставак рада термоенергетског комплекса у Пљевљима (Термоелектрана – Рудник угља) у наредних 20-ак година. Реконстукцијом ће се обезбедити испуњавање обавеза и поштовање најстрожијих параметара заштите животне средине предвиђених најновијом Одлуком ЕУ из 2017. године", саопштили су из ЕПЦГ.

Пројекат еколошке реконструкције подразумијева изградњу система за одсумпоравање, система за денитрификацију, унапређење рада електрофилтерског постројења као и изградњу система за третман отпадних вода, а упоредо са овим пројектом тећи ће и ревитализација депоније Маљевац у вредности од додатних 20 милиона еура. Сама рекултивација депоније ће се одвијати по фазама од 2019 до 2023. године.

Током реализације процеса еколошке реконструкције термоелектране, планирано је да годишњи застоји у раду електране не буду дужи од два до три месеца како би имали стабилну ситуацију у домену потреба за балансирањем количина електричне енергије и усклађивања са стањем на тржишту.

Еколошком реконструкцијом, све емисије и продукти сагоревања угља и хемијских процеса који се одвијају приликом производње електричне нергије, биће сведени на границе испод дозвољених, а све у складу са законском регулативом наше државе и европским директивама о емисијама из термо извора на угаљ.

Термоенергетски комплекс у Пљевљима, Термоелектрана Пљевља - Рудник угља, један је од кључних дјелова електроенергетског система Црне Горе и од огромног је значаја за његову стабилност. Важност овог базног извора електричне енергије за Црну Гору, који уједно генерише и 1.200 запослених, је неупитна.


Из ЕПЦГ су казали да је пројекат еколошке реконструкције значајан и са аспекта обезбеђивања извора топлотне енергије за топлификацију Пљеваља, у року од 12 месеци од потписивања уговора о еколошкој реконструкцији.