Извршитељи могу да плене само десети део минималне пензије

В. ЦРЊАНСКИ СПАСОЈЕВИЋ

24. 06. 2019. у 17:02

Детаљи измена Закона о извршењу и обезбеђењу, који се доноси после уочених мањкавости овог закона: Уводи се електронско јавно надметање, а кућа неће моћи да иде на добош због дуга испод 5.000 евра

Извршитељи могу да плене само десети део минималне пензије

Извршитељи могу да плене само десети део минималне пензије,фото П.Митић

ТОКОМ претходне четири године примене Закона о извршењу и обезбеђењу, уочене су различите мањкавости, због чега је у току израда Нацрта измена и допуна закона.

Десет је битних ствари које грађани морају да знају у вези са овим прописом, истичу у Адвокатској комори Београда. Као прво, морају да воде рачуна да на адреси на којој имају пребивалиште или боравиште, постоје услови да приме писмене пошиљке, да би уопште знали да ли се против њих води неки извршни поступак.

- Уколико грађанин не прими писмено и не зна да се против њега води поступак извршења, ризикује да пропусти рок за улагање правног лека и тиме себе доводи у ситуацију да се извршење против њега може спроводити на целокупној имовини. Предложене измене предвиђају да се писмена достављају физичком лицу на адресу пребивалишта или боравишта. Ако се не затекне на адреси, достављач у поштанском сандучету оставља обавештење које садржи податке о томе шта се доставља и назнаку да ће писмено бити истакнуто на електронској огласној табли суда, уз упозорење да ће се по истеку рока од осам дана од дана истицања на електронску таблу сматрати да је достава извршена - кажу у АКБ.

Друга новина је поступак добровољног намирења новчаног потраживања пре покретања извршног поступка. На предлог повериоца, јавни извршитељ позива дужника да добровољно намири потраживање. Ова измена погодује дужнику који жели да испуни обавезу, јер му се пружа могућност да то учини уз знатно мање трошкове.

Трећа новина је увођење електронског јавног надметања за продају непокретности.

- У досадашњој примени закона утврђено је да одредбе о јавној продаји омогућавају бројне злоупотребе, због чега је измењен ток јавног надметања увођењем лицитационог корака (нуђења више цене од почетне). Наиме, у одсуству лицитационог корака дешавало се да одмах по прихватању почетне цене од једног понудиоца, други понуди толико већу цену, после које више нико нема интереса да нуди више. Потом понудилац који је понудио много већу цену од почетне одустане од куповине и непокретност се прода по почетној цени првом понудиоцу - кажу у АКБ.

Фото М.Лабудовић

Јавна је тајна, додају, да је куповина на јавним продајама прерасла у посебан бизнис, као и да су понудиоци били изложени претњама или им се плаћало да одустану од надметања. Законодавац то овим изменама прописа покушава да спречи.

Изменама закона прописана је и четврта новина - да продајом непокретности престаје њен закуп, осим ако је уговор о закупу закључен у писаној форми, на коме су потписи уговарача оверени пре доношења најстаријег решења о извршењу. Измена је предложена јер су у пракси закључивани фиктивни уговори о закупу како би се онемогућило исељење и предаја непокретности која је купљена на јавној продаји. С обзиром на то да је уговор о закупу неформалан уговор који не подлеже овери, оваквим фиктивним уговорима о закупу се изигравало спровођење извршења.

За грађане је посебно занимљива пета новина: извршење на заради је сада ограничено тако што се може спровести највише до половине зараде, односно до четвртине, уколико је она мања од "минималца". Уколико она не прелази износ просечне нето зараде, извршење се може спровести до трећине. На пензији се извршење спроводи до њене трећине или до четвртине, ако не прелази износ просечне пензије. На минималној пензији извршење се спроводи до њене десетине.

Изузетак од ових правила је једино извршење ради намирења потраживања по основу законског издржавања и оно се може спровести до половине примања, у циљу заштите егзистенције издржаваних лица, пре свега деце.

Шестом важном изменом прописано је да се не може одредити извршење продајом једине непокретности у власништву извршног дужника, физичког лица, ради намирења потраживања чија главница не прелази износ од 5.000 евра.

Фото Д.Дозет

- Тиме се желе предупредити парадоксалне ситуације да се продаје нечија кућа збг дуга од 700-800 евра - кажу у АКБ.

Седмом изменом прописана је обавеза писменог обавештавања Министарства финансија о намери подношења предлога за извршење најмање месец дана пре подношења предлога, уколико је поступак покренут против корисника буџетских средстава.

- На овај начин се без посебног разлога штите буџетска средства од трошкова поступка и додатно пролонгира поступак спровођења извршења на буџетским средствима - упозоравају у Комори.

Такође додају да осма важна новина предвиђа, у завршним одредбама, да ће се сви поступци спровођења извршења у којима извршење спроводи суд наставити пред јавним извршитељем, кога ће одредити председник суда.

- Извршни повериоци ће бити дужни да плате додатних 25 одсто предујма из јавноизвршитељске тарифе, а уколико се не плати - извршење се обуставља. Ово ће бити додатан трошак за све повериоце, независно од тога што су већ уплатили предујам.

Девета новина је да ће сви поступци извршења за намирење потраживања из комуналних делатности, као и потраживања Републике Србије, једнице локалне самоуправе или јавних предузећа, у којима није започето спровођење извршења, бити обустављени са даном ступања на снагу измена закона ако главница потраживања не прелази 2.000 динара.

Depositphoto

- Дакле, држава практично опрашта дуг у свим овим случајевима, како не би имала ове предмете у статистичким прегледима на основу којих се оцењује ефикасност судских поступака - примећују у АКБ.

И за крај, после измена Закона о извршењу и обезбеђењу, мораће се променити и тарифа јавних извршитеља. На пример, награда за успешно спровођење извршења је неоправдана за извршење на средствима на рачуну дужника, јер јавни извршитељ само достави решење Народној банци Србије. Потребно је правила о награди за успешно спровођење извршења изменити и онемогућити јавним извршитељима да мултипликовањем радњи и поднесака који нису непоходни, за себе стварају могућност наплате награде за сваку поједину радњу.


ПРОМЕНА ТАРИФЕ

АДВОКАТУРА инсистира на преуређењу тарифе за рад јавних извршитеља тако да се, као и у адвокатури, могу тарифирати и наплаћивати само нужне радње и поднесци, да се не би дешавало да трошкови спровођења извршења буду несразмерно високи. Тиме се само додатно отежава положај извршног дужника и јавни извршитељи неосновано богате - поручују из АКБ.


Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (1)