POSMATRANO od početka godine, u niškoj Palati pravde je medijacijom uspešno rešeno više od 50 predmeta, a svakodnevno stižu i novi u kojima su građani i pravna lica spremni da se nagode.

Pročitajte još - Reforma sudstva dosad nas košta 13 miliona evra

U sredini gde je parničenje u krvi, gde mnogi i ne znaju šta znači reč medijacija, veliki je uspeh privoleti suprotstavljene strane da "spuste oružje" i pokušaju da se dogovore. Koordinatori za ovu službu, sudije Milica Zdravković i Sanja Kostić, posebno su ponosne na to što su uspele da medijacijom reše i spor koji je bio u fazi žalbenog postupka.

Pročitajte još - Viši sud u Nišu ima deset sudija, a dobio 11.000 novih predmeta

- Posle svake presude, jedna strana je uvek nezadovoljna, a kod medijacije to nije slučaj, jer obe stranke vide svoj interes da se dogovore. Mnogi i ne znaju da nije neophodno terati pravdu do kraja, već je sporazum moguć u bilo kojoj fazi - kaže sudija Milica Zlatković i objašnjava da je posebno interesantan bio slučaj Skupštine stanara koja je od podstanara u zajedničkoj vešernici tražila da se iseli jer nije plaćao kiriju.

On je osporavao visinu njihovih potraživanja, ali je priznao da nije plaćao za stanovanje i spor bi, najverovatnije, dospeo do mučnog izvršenja, odnosno iseljenja, a troškovi bi se samo gomilali...

- Stranke su se, srećom, dogovorile da se podstanar iseli, a da oni njemu oproste dugovanja, te da svako plati svoje troškove - kaže sudija Milica Zlatković.

BESPLATNO U NIŠKOM Centru za medijaciju rade i saradnice - Tamara Stanojević, Ivana Krstić i Jelena Tasić - koje su prve u kontaktu sa strankama. Od njih saznajemo da su ljudi posebno zbunjeni činjenicom da je medijacija besplatna, jer znaju da troškovi parničenja ponekad bivaju baš "papreni".

Ima, međutim, i slučajeva u kojima stranke odustanu od medijacije i nastavljaju sudski spor. Tim pre što je propisano da pokušaj mirnog rešavanja ne znači i gubljenja prava na tužbu.

Sudija Sanja Kostić precizira i to da je medijacija posebno uspešna bila pri deobama bračne tekovine i naknada štete. Zato su Viši i Osnovni sud u Nišu potpisali ugovor sa ovdašnjim JKP "Objedinjena naplata", o tome da posreduju u sporovima kada su u pitanju dugovanja građana.

- Često stičem utisak da su stranke jedva čekale da im neko predloži dogovor, odnosno odustajanje od parničenja - kaže sudija Kostić, očekujući da uskoro slične ugovore potpišu i sa "EPS", ali i Privrednom komorom u Nišu i Privrednim sudom.

Posebno naglašava da veliku podršku imaju i od advokata koji su konačno shvatili da medijacija doprinosi efikasnosti pravosuđa, a samim tim se pozitivno odražava i na njihov rad.