Jednostavan put do prava korišćenja znaka Čuvarkuća

Novosti online

utorak, 16. 06. 2020. u 10:44

Једноставан пут до права коришћења знака Чуваркућа

Foto: Novosti arhiva

PRAVO da dobiju znak "čuvarkuića" imaju samo proizvodi koji poseduju natprosečan kvalitet i proizvode se u Republici Srbiji od domaćih sirovina.

Iz privredne komore Srbije poručuju svim proizvođačima da ukoliko im proizvod odgovara navedenom opisu mogu da pokrenu postupak za sticanje prava upotrebe žiga.

Žig "čuvarkuća" tako mogu dobiti proizvodi koji:

  • su proizvedeni u Srbiji, ali proizvodni pogoni preduzeća moraju da se nalaze u Srbiji, pri čemu poreklo vlasništva preduzeća ili brenda nije ograničavajući faktor
  • pripadaju oblastima prerađivačke industrije, utvrđenim šifrarnikom. Spisak proizvoda za koje se može aplicirati za dobijanje žiga može se preuzeti na sajtu www.stvaranousrbiji.rs
  • su na tržištu najmanje godinu dana pre upućivanja zahteva za dodelu kolektivnog žiga
  • imaju dominantno učešće srpskog rada i materijala. Učešće rada srpskih državljana i materijala iz Srbije u izradi proizvoda, ili linija proizvoda mora da bude najmanje u iznosu od 80 odsto od franko fabričke cene proizvoda, ili linije proizvoda. Ovaj udeo je 60 procenata u specifičnim okolnostima - na primer kada sirovinska baza za određenu delatnost ili tip proizvoda nije raspoloživa u Srbiji
  • imaju natprosečni nivo kvaliteta. To znači da proizvod, ili linija proizvoda svojim ukupnim svojstvima, karakteristikama osigurava viši nivo merljivog kvaliteta od nivoa utvrđenog zakonskim propisima koji regulišu proizvodnju i promet datog proizvoda
  • su izrađeni od ekološki prihvatljivih materijala visoke vrednosti uključujući ambalažu, odnosno pakovanje
  • se odlikuju boljom funkcionalnošću, višom upotrebnom vrednošću, visokim nivoom prepoznatljivosti na tržištu, savremenim dizajnom i trajnošću, i poseduju odgovarajuće međunarodno priznate standarde, sertifikate, koji potvrđuju kvalitet i menadžment procesa i sistema.

Pravilnik

Sve informacije o uslovima i postupku sticanja prava na korišćenje znaka dostupne su u Pravilniku o označavanju proizvoda, ili linija proizvoda kolektivnim žigom "čuvarkuća", koji se nalazi na sajtu www.stvaranousrbiji.rs.

Zahtev

Zahtev za sticanje prava korišćenja kolektivnog žiga "čuvarkuća" podnosi se Privrednoj komori Srbije na propisanom obrascu. Podnošenje prijava omogućeno je elektronskim putem na

i-mejl adresu: stvaranousrbiji@pks.rs ili u papirnom obliku na adresu Resavska 13-15, 11000 Beograd. Prijavljivanje za dodelu žiga počinje 16. 6. 2020. godine.

Procedura

Procedura izdavanja žiga "čuvarkuća", nakon podnetog zahteva, podeljena je u tri koraka. Prvo se proverava ispravnost zahteva i prateća dokumentacija. U drugom koraku, nakon analize materijala, Tehnička komisija daje svoje stručno mišljenje. U poslednjem, trećem koraku, u roku od 45 dana od dana podnošenja zahteva, Savet za odlučivanje o pravu korišćenja kolektivnog žiga "čuvarkuća", nakon razmatranja zahteva, priložene dokumentacije i stručnog mišljenja Tehničke komisije, donosi odluku o dodeli ili odbijanju prava na korišćenje kolektivnog žiga "čuvarkuća".

Ukoliko Savet odluči o dodeli prava na korišćenje žiga, zaključuje se ugovor o pravu na korišćenje žiga "čuvarkuća" na tri godine. Projekat "Stvarano u Srbiji" je neprofitnog karaktera i sva prikupljena sredstva biće utrošena za promociju i realizaciju projekta.

Za više informacija u vezi sa sticanjem prava na korišćenje kolektivnog žiga, može se kontaktirati sa PKS na mejl adresu: cuvarkuca@pks.rs.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)