VIŠE od trećine pacijenata čeka dugo na pregled u domovima zdravlja, pokazala je analiza zadovoljstva korisnika kvalitetom primarne zdravstvene zaštite u prestonici u 2016. godini, koju je uradio Gradski zavod za javno zdravlje. U anketi su učestvovala 9.642 korisnika, koji su na dan ispitivanja bili kod izabranog lekara.

Najviše vremena u čekaonici korisnici su proveli u domovima zdravlja "Barajevo", "Lazarevac", "Zvezdara" i "Dr Milutin Ivković". Najbolja situacija je u DZ "Novi Beograd", gde je 74 odsto ispitanika izjavilo da ne čeka dugo na pregled. Kako se navodi u istraživanju, u odnosu na 2015. godinu, kao i u petogodišnjem intervalu, povećao se procenat onih koji smatraju da se dugo čeka, ali i osiguranika koji se ne slažu sa ovom tvrdnjom.

Ipak, i pored toga što im je trebalo vremena da uđu u ordinaciju, Beograđani su zadovoljni primarnom zdravstvenom zaštitom i ocenili su je "četvorkom", a najbolji dom zdravlja je "Novi Beograd". Najzadovoljniji su službom za zdravstvenu zaštitu odraslih koja je dobila 4,08, slede pedijatrija - 3,90 i ginekologija - 3,85.

U odnosu na 2015. godinu, broj Novobeograđana koji su veoma zadovoljni zdravstvenom uslugom u svom domu zdravlja, je povećan sa 58,6 na 72,1 odsto. Sledi DZ "Savski venac" sa 46 odsto, Grocka - 44 odsto, DZ "Stari grad" - 39,2 odsto...Najmanje veoma zadovoljnih pacijenata bilo je u DZ "Lazarevac" i u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata, oko 13 odsto.

Izabrani lekari i medicinske sestre DZ "Novi Beograd" "položili su" prošlu godinu odličnim uspehom sa ocenom 4,87, dok je služba opšte medicine u DZ "Sopot" dobila najmanju ocenu - 3,83. Najbolji pedijatri, po oceni anketiranih, su DZ "Savski venac" sa ocenom 4,61, a najmanju ocenu su dobili u Lazarevcu - 3,38, dok su službom ginekologije najzadovoljniji u DZ "Grocka" 4,58, a najmanje u DZ "Zvezdara" - 3,34.

Najčešće primedbe ispitanika odnosile su se na duže čekanje i probleme sa zakazivanjem pregleda, kao i na opterećenost lekara i sestara, sa preporukom za veći broj zaposlenih. Najmanje komentara bilo je na nepoštovanje radnog vremena i higijenu u ustanovi. Od 515 anketnih listića koje su popunili osiguranici u DZ "Novi Beograd", nije dat nijedan negativan komentar.


USLUGA LOŠIJA U SOPOTU I LAZAREVCU

PREMA uporednim podacima od 2010. do 2016. godine, najveći napredak zabeležio je DZ "Novi Beograd" i povećao prosečnu ocenu zadovoljstva korisnika sa 4,10 na 4,61, dok je "uspeh" najviše pokvario DZ "Sopot" - sa 4,23 na 3,86. Prošle godine najmanje zadovoljnih pacijenata bilo je u Lazarevcu, koji su dali ocenu - 3,51

Nižu ocenu nego pre šest godina imaju i domovi zdravlja na Vračaru, u Lazarevcu, Mladenovcu, Rakovici, Starom gradu, Čukarici.