SISTEMATIZOVALI PODATKE O POTROŠNjI: Leskovac dobija trogodišnji program energetske efikasnosti

I.Mitić

29. 10. 2020. u 14:27

СИСТЕМАТИЗОВАЛИ ПОДАТКЕ О ПОТРОШЊИ: Лесковац добија трогодишњи програм енергетске ефикасности

I.Mitić

LESKOVAC je jedan od četiri grada u Srbiji koji su ustanovili energetski menadžment i doneli energetski bilans, a prvi je sistematizovao podatke o energetskoj potrošnji za sve objekte javne namene.

Grad na Veternici je pripremio i trogodišnji Program energetske efikasnosti, a njegov odbor koji se bavi ovom tematikom je usvojio i energetski bilans za prošlu godinu.

Program energetske efikasnosti predstavlja strateški dokument jedinice lokalne samouprave i polazna je tačka u planiranju mera i aktivnosti efikasnog korišćenja energije u objektima za čije se funkcionisanje izdvajaju sredstva iz gradskog budžeta.

Na sednici Odbora za energetsku efikasnost zaključeno je da je sprovođenje svih planiranih aktivnosti, koje imaju za cilj manju potrošnju energije u objektima javne namene, neophodno obezbediti skoro četiri miliona evra, od čega oko 900.000 evra iz budžeta lokalne samouprave, a ostatak iz transfera sa drugih nivoa vlasti. Ovaj program će se, posle javne rasprave u trajanju od 30 dana, naći na dnevnom redu Skupštine grada.

Leskovac je i u protekle tri godine uložio značajna sredstva u poboljšanje energetske efikasnosti objekta javne namene. Za te potrebe je, iz gradskog budžeta i iz drugih izvora finansiranja, izdvojio više od 1,5 miliona evra. Najveći deo tog novca uložen je u unapređenje energetske efikasnosti ovdašnjih škola. Radovi su se odnosili na zamenu stolarije, toplotnu izolaciju i rekonstrukciju sistema grejanja čime su ovi objekti „podigli svoj energetski razred za najmanje jedan nivo“.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)