ZAHVALJUJUĆI radu sistema za odsumporavanje u TE "Kostolac B", znatno je smanjena emisija štetnih gasova a time i zagađenje životne sredine.

Komentari (0)