UKLANJANJEM divlje deponije na potesu Duboka bara, kod fudbalskog igrališta, Opština Plandište nastavlja akciju uklanjanja i sanacije takvih smetlišta na svojoj teritoriji.

Komentari (0)