PRAVO da ti kažem, hteo sam da igram hokej i sada razgovaram s tobom iz sportske sale, pre nego što započnem fizičke pripreme.

Komentari (0)