MINISTRI Ministri kulture Evropske unije danas su razgovarali o kulturnoj baštini i pravima na baštinu, u kontekstu održivog razvoja i budućnosti Evrope, kao i o načinima zaštite i promocije ovog prava.

Komentari (0)