OTVORENI DAN ZA BUDUĆE BRUCOŠE: Geografski fakultet predstavlja svoje programe maturantima

B.B.

20. 11. 2023. u 15:55

GEOGRAFSKI fakultet Univerziteta u Beogradu organizuje prvi otvoreni dan savremene geografije.

ОТВОРЕНИ ДАН ЗА БУДУЋЕ БРУЦОШЕ: Географски факултет представља своје програме матурантима

Foto: Geografski fakultet

Ova visokoškolska ustanova poziva maturante i profesore srednjih škola da u petak 24. novembra  u 13.30 časovaposete ovu visokoškolsku ustanovu na adresi Vojvođanska 1 u Zemunu.

Budući brucoši će imati priliku da se upoznaju sa modernim studijskim programima Geografskog fakulteta i da počnu da otkrivaju tajne geografskih informacionih sistema (GISa). Takođe, će moći i da pokažu svoje geografsko znanje učešćem u kvizu!

Preteče Geigrafskog fakulteta je Geografski zavod koji je osnovan 1893. godine pri Velikoj školi, odlukom  Akademijskog saveta.

Od osni­va­nja do da­nas, Geografski fakultet i be­o­grad­ska ge­o­graf­ska ško­la imaju vo­de­će me­sto u raz­vo­ju na­uč­ne ge­o­gra­fi­je i prime­ni na­uč­nih re­zul­ta­ta u raz­li­či­tim pod­ruč­ji­ma nacionalnog i međunarodnog obrazovnog i naučno-istraživačkog prostora.

Na ovoj visokoškolskoj ustanovi se stiču znanja i obavljaju naučna istraživanja iz sledećih užih naučnih oblasti - Fizička geografija, Društvena geografija, Regionalna geografija, Kartografija, Opšta geografija, Prostorno planiranje, Turizmologija, Geoprostorne osnove životne sredine, Demografija i Geografski informacioni sistemi.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)

NEKA TE ANĐELI ČUVAJU Preminuo bivši muž slavne rukometašice