NOVA nada za brži oporavak ljudi koji su doživeli moždani udar i izgubili mogućnost da pokreću ruku je - računar!

Komentari (0)