Konfliktne situacije stvaraju probleme ali ako znamo prave alate možemo ih rešiti ili, još bolje, sprečiti da do njih uopšte dođe. Različiti tipovi ličnosti, pozicija, stanovište, interesi, stavovi, socijalne, društvene, etničke i kulturne razlike samo su neki od uzroka nastajanja konflikata. Odgovor na pitanje kako prepoznati konfliktnu situaciju i sprečiti je na vreme dao je Goran Vučetić, direktor Direkcije poslovnih procesa u kompaniji Mozzart, na PMI Project Academic konferenciji na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Komentari (0)