DA sami mogu da odrede kog su roda, odnosno, da to što su rođeni kao dečak ili devojčica i ne mora da bude tako, saznaće na času biologije učenici koji su pre nekoliko dana krenuli u osmi razred. Oni će biologiju učiti po novom programu, a koji se razlikuje od onog po kome su učili godinu dana stariji đaci.

Komentari (0)