DVA poljoprivredna domaćinstva opustošena su tokom prethodnog vikenda, a dugogodišnji trud i rad farmera otišao je u nepovrat.