УЗ НОВЕ РАДНИКЕ МАЊИ ПОРЕЗ: Повластице послодавцима који увећавај колектив важиће и ове године

С. БУЛАТОВИЋ

08. 01. 2021. у 10:59

О ПОРЕЗУ ће морати да мисле чланови и улагачи у отворене инвестиционе фондове и власници дигиталне имовине, али ће зато послодавци, који упошљавају нове раднике, и даље моћи да рачунају на повластице.

УЗ НОВЕ РАДНИКЕ МАЊИ ПОРЕЗ: Повластице послодавцима који увећавај колектив важиће и ове године

Фото Танјуг

Изменама закона о порезу на доходак грађана и добит правних лица, у порески систем се уводе алтернативни инвестициони фондови, док се продужава рок у коме држава враћа плаћени порез на зараде нових радника до краја следеће године.

Закон о порезу на доходак грађана повећава и неопорезиви део зараде. Уместо 16.300 динара, од ове године ће без намета бити 18.300 динара. Од следеће године овај износ ће се усклађивати са растом цена.

- У циљу даљег подстицања запошљавања и смањивања броја запослених у сивој зони и њихово превођење у статус формално запослених, предлаже се додатно продужење мера које се односе на пореске олакшице по основу запошљавања нових лица у виду права на повраћај дела плаћеног пореза по основу зараде новозапосленог лица у проценту од 65 до 75 одсто - стоји у образложењу прописа.

- Предлаже се продужење периода примене олакшицa по основу зарада новозапослених лица које су исплаћене закључно са 31. децембром 2021. године.

ЗАРАДА ОД ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ

И ЗАРАДА од преноса дигиталне имовине опорезоваће се порезом на капиталне добитке. Предлаже се пореско ослобођење за обвезнике који новчана средства од продаје дигиталне имовине уложе у основни капитал привредног друштва, односно у капитал инвестиционог фонда.

Повраћај важи за нове запослене, који су пре тога пола године били на бироу, а приправници макар три месеца. Повраћај од 65 одсто припада фирмама које запосле до десет нових радника. За нових 10 до 99 радника важи 70 одсто повраћаја, а онима који ангажују више од 100 радника враћа се 75 одсто пореза. Услов је да се тим запошљавањем увећава број радника у односу на стање од 31. марта 2014. године. Микро, мала предузећа и предузетници за нове раднике имају право на 75 одсто повраћаја, а број треба да је већи него 31. октобра 2015. године.

Закон предлаже уређење пореског третмана прихода који грађани остваре по основу улагања у алтернативне инвестиционе фондове, односно прихода од преноса инвестиционих јединица алтернативног инвестиционог фонда. Третираће се порезом на приходе од капитала и порезом на капиталне добитке. Предлаже се право на порески кредит код годишњег пореза на доходак грађана по основу улагања у алтернативни инвестициони фонд, односно инвестиционе јединице алтернативног инвестиционог фонда.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)