ВАЖНО ЗА ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ: Ево када се завршава мораторијум и шта су дужности банака

Б. ЦАРАНОВИЋ

25. 09. 2020. у 10:00

ВАЖНО ЗА ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ: Ево када се завршава мораторијум и шта су дужности банака

Фото: Архива

ЗА седам дана завршава се и други застој у отплати свих дугова банкама и даваоцима лизинга!

Онима који су прихватили оба мораторијума, нове увећане рате после још два месеца паузе, коначно ће доћи на наплату. Све који нису добро прорачунали и искалкулисали да ли им се више исплати да наставе са отплатом или прихвате станку, вероватно ће шокирати стање на рачунима, од 1. октобра. Тад ће почети да се скидају рате по свим кредитима, кредитним карицама и дозвољеним порекорачењима.

ДОЗВОЉЕНИ МИНУС И КАРТИЦЕ

ЗА разлику од првог застоја, када су се камате на дозвољено прекорачење "скидале" током три месеца након мораторијума, након другог ове обавезе ће се другачије наплаћивати. Биће распоређене на читав период отплате, односно док траје уговор о дозвољеном прекорачењу. Важење "минуса", односно кредитне картице, продужава се за период трајања мораторијума. Изузетак међу банкарским производима који су биле у застоју само за обавезе у јулу су мастер стандард картице.

До краја овог месеца, како у НБС кажу, неће бити "скинута" ниједна рата, а информације о завршетку паузе и новом плану отплате, банке су дужне да дају својим клијентима.

Други мораторијум за август, септембар, али и рате крајем јула, као и претходни који је важио за март, април и мај, омогућени су Одлуком о привременим мерама за банке ради ублажавања последица пандемије ковида 19 у циљу очувања стабилности финансијског система Народне банке Србије. Друга станка односила се на обавезе дужника које доспевају у периоду од 1. августа до 30. септембра, као и на доспеле неизмирене обавезе у јулу.

Више од 2,5 милиона дужника у Србији прихватило је додатни двомесечни предах на отплату обавеза, што је 82 одсто дужника, предузећа и грађана, што је за око десет одсто мање него у случају првог мораторијума који је прихватило око 91 одсто дужника. Од укупног износа свих одобрених кредита, под мораторијумом се налази 53 одсто, наводе у НБС.

- Банке су дужне да свим дужницима који су користили мораторијум, ако је то примењиво с обзиром на врсту конкретног производа, доставе нови план отплате путем електронске или редовне поште, без додатних трошкова за дужника - кажу у НБС. - Тај план се обавезно сачињава и доставља за кредите.

ПРОСЕЧНА КАМАТА У ПАДУ

У НБС кажу да су просечне пондерисане каматне стопе на динарске кредите у паду од почетка године и према последњим доступним подацима за јул 2020, та каматна стопа на динарске кредите становништву износи 8,2 одсто, а привреди 3,1 одсто. Такође, и просечне пондерисане каматне стопе на евро и евроиндексиране кредите су у паду у односу на почетак године и код становништва та каматна стопа износи 3,5 одсто, а код привреде 2,6 одсто.

Овај план, кажу у НБС, мора потпуно да информише дужника о свим обавезама и начину њиховог измиривања. Подсећају, по престанку мораторијума редовна камата равномерно се распоређује на период отплате кредита и других производа и не приписује се главници дуга, а период отплате се продужава за период трајања мораторијума. Рате до краја отплате увећане су за камате равномерно распоређене на све преостале рате. Осим овог начина, клијентима су доступна још два модела отплате дуга.

- Напомињемо да дужник може у року од седам дана по достављању наведеног плана отплате од банке да захтева да по престанку мораторијума измири све обавезе по основу кредита које су биле обухваћене мораторијумом - објашњавају из Централне банке. - Могу да плате све ануитете из периода мораторијума - главницу и редовну камату, или да измире само редовне камате које су се обрачунавале за време трајања мораторијума, уз продужење рока отплате кредита за период трајања мораторијума.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)