јавно земљиште

ЈАВНО ЗЕМЉИШТЕ ПРОДАТО ЗА 206 МИЛИОНА: Локације у просторној целини Лисичји поток

ЈАВНО ЗЕМЉИШТЕ ПРОДАТО ЗА 206 МИЛИОНА: Локације у просторној целини "Лисичји поток"

Заменик градоначелника Горан Весић изјавио је да је грaђeвинскo зeмљиштe у jaвнoj свojини Грaдa Бeoгрaдa прoдaтo зa 206 милиoнa динaрa нa jaвним нaдмeтaњимa кoja су oдржaнa у Дирeкциjи зa грaђeвинскo зeмљиштe и изгрaдњу Бeoгрaдa.

23. 10. 2021. у 18:55

У ПОНУДИ ОКО 51 ХЕКТАР: У Кикинди је расписан оглас за издавање у закуп пољопривредног земљишта у јавној својини

У ПОНУДИ ОКО 51 ХЕКТАР: У Кикинди је расписан оглас за издавање у закуп пољопривредног земљишта у јавној својини

У КИКИНДИ је расписан оглас за издавање у закуп око 51 хектар пољопривредног земљишта у својини града, од чега је само 5,7 одсто обрадивог, а остало је за кошење и испашу.

02. 04. 2021. у 19:02