СЛИКЕ Јелене Минић Мрђен носе завештање величанствености зидног сликарства, искуства надреализма, кубизма, енформела, колажа, фотографије, филма.

Коментари (0)