УСТАНОВА културе "Пароброд" објавила је конкурс за бијеналну награду "Александар Дероко". Награда је установљена ове године и додељује се први пут са циљем да подстакне уметничко стваралаштво на Општини Стари град.

Коментари (0)