ОТПЛАЋУЈЕМО 140.000 ЗАЈМОВА ЗА КВАДРАТЕ: Српски банкари бележе велики скок тражње за стамбеним кредитима и очекују даље повећање продаје

Б. Царановић

07. 12. 2021. у 11:00

НА име стамбених кредита, грађани Србије су се за годину задужили код банака више од 74 милијарде динара, или сваки дан у просеку око 200.000 динара. У укупној задужености становништва по свим позајмицама - ове чине више од 40 процената. Да потражња за њима бележи раст већ годинама уназад потврђују подаци Удружења банака Србије, а из Централне банке такав тренд објашњавају већим бројем завршених станова, смањењем учешћа за куповину прве непокретности, као и двоструко мањим каматама него пре деценије.

ОТПЛАЋУЈЕМО 140.000 ЗАЈМОВА ЗА КВАДРАТЕ: Српски банкари бележе велики скок тражње за стамбеним кредитима и очекују даље повећање продаје

Архива

Крајем септембра преостали дуг грађана по стамбеним кредитима износио је 532 милијарде динара, што је 16,2 процента више него у истом периоду прошле године. Укупан број стамбених кредита, према податку УБС, премашио је бројку од 140.000! Осим тога и целокупно тржиште некретнина бележи раст. Обим средстава у овом сегменту у трећем кварталу 2021. године био је 27 одсто већи него годину дана раније.

Како у НБС кажу скок стамбених кредита од половине претходне године бележи двоцифрене међугодишње стопе раста. Док је пре десет година зајам за квадрате годишње растао 7,4 одсто, овог октобара је скок - 16,8 процента.

- Прираст од ових позајмица је знатно већи и у односу на 2019. годину, али треба имати у виду да је те године, у периоду април-јул, део ових кредита отписан у процесу конверзије кредита индексираних у швајцарским францима у кредите у еврима - објашњавају у НБС. - На позитивне трендове на тржишту стамбених кредита указују и резултати анкете о кредитној активности. Банке су оцениле да су стандарди по којима су одобравани стамбени кредити ублажени, а да је тражња становништва за овом врстом кредита повећана, што очекују да се настави и у наредном периоду.

Услови узимања стамбених кредита, како кажу, знатно су повољнији у односу на 2011. годину захваљујући ублажавању монетарне политике НБС за динарске кредите и Европске централне банке за девизно индексиране. На повољније услове задуживања одразили су се, веле, и пад премије ризика земље и повећање кредитног рејтинга.

- Kаматне стопе на стамбене евроиндексиране кредите су више него преполовљене у односу на 2011. годину, када су у просеку износиле шест одсто - кажу наши саговорници. - Прошлог месеца ови стамбени кредити одобравани су по просечној стопи од 2,6 одсто, што је готово најнижи ниво каматних стопа на ову врсту кредита до сада. Током 2020. године предузели смо више активности које су допринеле повољнијој позицији грађана - мањи степен завршености непокретности, продужење рока отплате за пет година за стамбене кредите и повећање рочности са шестомесечним грејс периодом.

СЕДАМ БАНАКА ДАЈЕ НИЖЕ УЧЕШЋЕ

КУПОВИНА прве непокретности кредитом уз ниже учешће - од 10 одсто омогућено је у јуну прошле године - кажу у НБС. - Прописано је да банка може да одобри стамбени кредит за куповину првог стана који је обезбеђен хипотеком на непокретности под условом да је обезбедила да износ тог кредита није већи од 90 одсто вредности те непокретности. Најмање седам банака је уврстило наведену олакшицу у своју редовну понуду. Није реч о привременој мери.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)

ЉУДИ НЕИСТИНЕ ДОЖИВЉАВАЈУ КАО СТВАРНОСТ Немци критикују Шолца: Уме ли он да разговара?