НЕДЕЉА МОБИЛНОСТИ: Предност пешацима, бициклистима, јавном саобраћају, а не аутомобилима

С. Б. МИЛОШЕВИЋ

22. 09. 2020. у 12:43

НЕДЕЉА МОБИЛНОСТИ: Предност пешацима, бициклистима, јавном саобраћају, а не аутомобилима

Фото Танјуг

ИСКОРИШЋЕНОСТ путничког возила У Београду је међу најмањима у Европи - испод 1,2 човека по возилу!

Да је градски превоз неупоредиво боља алтернатива за транспорт од аутомобила, у којем се возе најчешће једна или две особе, рекао је јуче градоначелник проф. др Зоран Радојичић, приликом промоције јавног превоза у оквиру Европске недеље мобилности.

- Проблем саобраћајних гужви нећемо решити уколико ширимо саобраћајнице, јер ће тако више људи возити аутомобиле. Важно је да успоставимо зелену хијерархију у саобраћају, односно да дајемо предност пешацима и бициклистима, затим возилима градског превоза, а да се грађани најређе опредељују за вожњу аутомобилом - казао је Радојичић.

ГСП превози децу са сметњама

ГРАДСКО саобраћајно предузеће "Београд" oд 1. сeптeмбрa oвe гoдинe прeвoзи дeцу и учeнике сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм нa тeритoриjи београдских oпштинa. Због тренутног нeдoстaткa новца зa купoвину нoвих вoзилa, ГСП je нa oснoву сaглaснoсти Града спрoвeo jaвну нaбaвку и угoвoриo изнajмљивaњe вoзилa зa прeвoз дeцe.

- С oбзирoм на то дa ћe oснивaч, oднoснo Грaд Бeoгрaд, oбeзбeдити финaнсиjскa срeдствa и зa нaбaвку нoвих вoзилa зa прeвoз дeцe, ГСП ћe пo хитнoм пoступку изменити прoгрaм пoслoвaњa и пoкрeнути jaвну нaбaвку. Купoвинoм нoвих вoзилa прeстaћe пoтрeбa зa изнajмљивaњeм возила којима се тренутно превозе малишани.

Говорећи о смањењу саобраћајних гужви и унапређењу јавног превоза, градоначелник је истакао да је најзначајнији пројекат изградња метроа и додао да су у току припремне радње како би први радови могли да почну 2021. године

Фото Танјуг

- Истовремено радимо и на унапређењу БГ воза и модернизацији возила градског превоза. Подсетићу да смо прошле године увели две нове линије БГ воза од центра града до Лазаревца, као и да смо набавили 174 аутобуса. На томе се не заустављамо. За наредни период у плану је и набавка око 150 нових возила градског превоза, а у перспективи и увођење две нове линије БГ воза - навео је Радојичић и подсетио да у граду око 80 одсто возила јавног превоза користи моторе са ниском емисијом гасова, односно "евро 5" и "евро 6" стандарда.

НАБАВКА Е АУТОБУСА

ЈАВНИ превоз у Београду обухвата мрежу аутобуских, тролејбуских и трамвајских линија које води ГСП "Београд", као и аутобуске услуге које пружају приватне компаније на 130 линија. У наредном периоду, према речима првог човека престонице, Град планира да набави још 10 електроаутобуса, као и да успостави линију ЕКО 2.

У наредном периоду, каже, планирају да набаве још 10 електроаутобуса, као и да успоставе линију ЕКО 2.

Јавни превоз у Београду обухвата мрежу аутобуских, тролејбуских и трамвајских линија које води ГСП "Београд", као и аутобуске услуге које пружају приватне компаније на 130 линија.

 

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)