СУБОТИЦА - Новим изменама Закона о дохотку грађана, пољопривредници, тачније носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава, којих само у Суботици има 9.800, сврстани су у категорију предузетника, те ће тако, према Закону о рачуноводству, од почетка наредне године бити у обавези да ангажују књиговођу и воде пословне књиге.

Наиме, обавезу вођења књига и до сада су имала велика газдинства која обрађују више од 50 хектара и имају већи број грла стоке. Прецизније у систем ПДВ ушли су они који имају годишњи бруто лични доходак већи од пет милиона динара, потом је та граница померена на осам милиона, а од Нове године порез на доходак би требало да плаћају сви, без обзира на величину имања.

У пракси би то значило да би и они који имају јутро земље, ред шаргарепе или једну козу и три кокошке морали ангажовати књиговођу да прати и исказује стање газдинства.

- Лично сам у систему ПДВ и за све што продам морам да издам фактуру на име купца и рачун на који се обрачунава ПДВ од десет одсто, такође, морам да имам рачун за све што купим, а књиговођа стање обрачунава квартално - објашњава Мирослав Киш из Асоцијације пољопривредника.

ОБЈАШНЈЕНЈЕ САМО пољопривредна газдинства реигстрована за продају, мораће да воде књиге. Ово произилази из појашњења Министарства финансија. То, практично значи да и мала газдинства, ако су се регистровала као комерцијална због, на пример, откупа млека, морају да плате књиговођу.

- Међутим, заиста нема потребе да у тај систем улазе и мањи пољопривредници, а како су одредбе пуне нејасноћа, обратили смо се надлежнима да нам их појасне и одговор очекујемо у наредних неколико дана. Разлог за незадовољство пољопривредника је разумљив, јер би плаћање књиговође од педесет до сто евра месечно, као и плаћање пореза на доходак, за многе био велики издатак. Већина их је годину завршила у минусу, што због лоших временских прилика, што због ниских цена и дугова, и по њима нови намети би додатно оптеретили ионако обогаљен аграр.

- Као да није довољна катастрофална аграрна политика, него још морамо да плаћамо књиговођу и додатни порез на доходак - сматра ратар Стипан Габрић. - Једино што ће тиме успети је да велики број нас на пролеће не обнови регистрацију газдинства, јер како ствари стоје, и субвенције су под знаком питања. Како сазнајемо, у току су интензивни разговори између представника Министраства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства финансија, како би се пронашло одговарајуће решење које неће бити на штету газдинстава.


КАЗНЕ И ДО 500.000 ДИНАРА

ЗА оне који не буду водили књиге и не буду приказали биланс, предвиђене су казне од 50.000 до чак 500.000 динара. Уколико се два министарства убрзо не договоре, многи пољопривредници ће бити у великом проблему.