ЧАК 10.869 осигураника прима пензију по основу привременог решења због неуплаћених доприноса, разних спорова и непотпуних података о стажу и зарадама, подаци су Фонда пензијског и инвалидског осигурања. То је у поређењу са подацима од прошле године, за 1.000 привремених решења више. Како, према подацима Фонда, тренутно има нешто више од 114.000 корисника пензија, то значи да скоро 10 одсто њих то право остварује на основу привременог решења.

У највећем броју случајева, привремено решење значи и умањен износ пензије. С обзиром на то да не постоји законски рок до којег је обавезно донети коначно решење, постоји могућност да пензионер за живота не оствари право на пун износ који је зарадио у току радног века, а држава остане ускраћена за доприносе.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:
ХАПШЕЊЕ У БЕРАНАМА: ''Гост'' из Краљева диловао дрогу

Како су, за "Новости", казали из Фонда ПИО, проблем је и што према постојећим законским решењима, не постоји временско ограничење за коришћења права на основу привременог решења, већ да би се обрачунао укупан износ остварене пензије неопходно је уклонити сметње због којих се није могло одлучити трајним решењем.

- Сходно Закону о управном поступку, привременим решењем одлучује се на основу чињеница које су до доношења истог утврђене. Привремено решење се доноси у циљу заштите интереса странака, и то само у случајевима када чињенице нису у целости утврђене, ако је према постојећим подацима и доказима, неоспорно право на пензију. Фонд пензијског и инвалидског осигурања, као орган који води управни поступак у конкретном случају, процењује оправданост доношења привременог решења - казали су из Фонда ПИО.

ЕВИДЕНЦИЈА ПИО ФОНДА ПРЕМА подацима Фонда ПИО, од укупног броја корисника, 120.284 се односи на кориснике права у Црној Гори, од чега су 114.808 пензионери, а 5.476 корисници осталих права, док је ван Црне Горе 10.300 корисника. Доминантно је, наводе, учешће старосних пензионера и то 56,93 одсто, док је корисника инвалидских пензија 17,93 одсто, а корисника породичних пензионера 25,14 одсто.

Као најчешће разлоге за доношење привремених решења, из Фонда су навели неуплаћене доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, непотпуност података о стажу и зарадама, случајеве када се чека окончање поступака покренутих пред Агенцијом за мирно решавање спорова.

- Сврха доношења привремених решења је управо да странка не би трпела последице наведених проблема. Привременим решењем се обезбеђује право на аконтацију пензије, а по комплетирању података, одређује се коначан износ пензије од дана признавања права - објашњавају из Фонда ПИО.

Према речима економског аналитичара Веска Пејака, држава би требало да сноси одговорност јер неким пензионерима нису уплаћени пуни доприноси, али и да стави рок застарелости на привремена пензијска решења.

- Пензионер нема средства да принуди послодавца да редовно уплаћује те доприносе. С друге стране, он је у току радног века издвајао део своје зараде да држава и њени органи раде тај посао - рекао је Пејак, додајући да би држава требало да постави рок од две године, те у том периоду евентуално оспори нечије право на пензију, а у случајевима када не може да прикупе доказе, решење преиначи у стално. - Одлагање решења овог проблема неће донети ништа добро. Држава мора да преузме одговорност. Сваке године у Црној Гори приватници од радника украду преко 100 милиона на доприносима. Толико се украде од садашњих и будућих пензионера.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:
Одређен му притвор пошто је млатарао секиром и ометао полицију