Скупштина Србије усвојила је данас буџет за 2019. годину којим су предвиђени приходи од 1.246,2 милијарде динара, а расходи 1.269,1 милијарду, тако да ће дефицит бити 22,9 милијарди, што је 0,4 одсто очекиваног бруто домаћег производа (БДП).

Буџет је пројектован на основу процене да ће раст БДП-а догодине бити 3,5 одсто, а да ће инфлација износити 2,3 одсто.

У буџету је предвиђен новац за повећање плата у јавном сектору од седам до 12 одсто, тако да ће укупан фонд за плате на свим нивоима власти догодине за 33 милијарде бити већи него ове године, док ће за пензије издвајања из буџета и ПИО фонда бити већа за 35 милијарди динара.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Poslanici o beogradskim izborima, poreklu novca, poplavama, ruskom centru

За капиталне инвестиције предвиђено је 165,5 милијарди динара, што је 30 одсто више него у овој години.

ОД 1. ЈАНУАРА ТАКСЕ ЗА РТС И РТВ 220 ДИНАРА

Од 1. јануара 2019. године таксе за Радио-телевизију Србије и Радио-телевизију Војводине износичхе 220 динара, уместо досадашњих 150 динара, одлучила је Скупштина Србије.

То је омогућено усвојеним измена Закона о привременом уређивању начина наплата таксе за јавни медијски сервис.

Таксе ће се и даље плаћати преко рачуна за електричну енергију.

УСВОЈЕН ЗАКОН О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Скупштина Србије усвојила је данас Закон о накнадама за коришћење јавних добара чиме се унапређује транспарентност система јавних прихода и обезбеђује се предвидивост трошкова пословања привреди.

Закон отклања могућност наплате накнада више пута по истом основу.

Укинуће се накнада за биогорива, за обавезне резерве природног гаса, за прекомерно коришћење јавног пута, као и за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута.

У оквиру накнаде за заститу и унапредивање зивотне средине брисано је утврдивање те накнаде по основу права својине на непокретности, односно закупа, или корис непокретности која се тренутно утврдује према поврсини стамбеног, односно пословног простора, односно земљиста за обављање делатности.

Примена накнаде одлозена је до 1. марта 2019. године, до када ти донет подзаконски акт.

За период јануар фебруар 2019. године, накнада утврдивати према висини из 2018. године.

С друге стране, уводи се накнада за унапредење енергетске ефикасности ради омогуја изврсења медународних обавеза у вези остваривања циљева прописаних законом којим се уредује ефикасно корис енергије.

ЗАБРАНА ЗАПОШЉАВАЊА У ЈАВНОМ СЛУЖБАМА И У 2019. ГОДИНИ

Скупштина Србије усвојила је данас измене Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору којим се продужава забрана запошљавања у државним службама до краја 2019. године.

По оцени Владе Србије смањење зарада, забрана запошљавања и рационализација броја запослених у јавном сектору су мере које су највише допринеле смањењу расхода и успеху фискалне консолидације.

Скупштина је усвојила и законе који се тичу плата којима се мењају рокови од којих почиње примена системског и посебних закона о платама у појединачним деловима јавног сектора и то за 1. јануар 2020. године, када би требало да буду уведени платни разреди како би за исти посао државни службеници имали исту зараду.

Усвојене су и измене Закона о државним службеницима и измене Закона о инспекцијском надзору.

УСВОЈЕН ЗАКОН О ФОНДУ ЗА НАУКУ

Скупштина Србије усвојила је данас Закон о Фонду за науку Србије којим се уређује и обезбеђује политика и мере за подстицање научно-технолошког развоја државе.

Основна улога Фонда ће бити да обезбеђује финансирање научно-истраживачких пројеката, а Министарства просвете, науке и технолошког развоја ће се бавити политиком у области научних истраживања, као и институционалним финансирањем којим ће бити обезбеђена стабилност рада научних установа и самих истраживача, рекао је раније министар просвете Младен Шарчевић.

За спровођење закона потребно је обезбедити 500 милиона динара и то за активности оснивања и рад Фонда за науку Србије и успостављање информационог система и базе података о програмима, пројектима и другим активностима.

Законом је утврђено да Фонд почиње да ради даном уписа у судски регистар.

Органи Фонда су Надзорни одбор, Управни одбор, директор и Научни савет.

Скупштина је данас усвојила и измене и допуне Закона о патентима ради унапређења и боље заштите патената у Србији.

УСВОЈЕН ЗАКОН О ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

Скупштина Србије усвојила је данас Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања који предвиђа увођење централне базе података о обвезницима доприноса за социјално осигурање, послодавцима и осигураницима.

Централни регистар имаће Управни одбор који именује и разрешава Влада Србије на четири године и директора којег Влада именује и разрешава на пет година.

Централни регистар преузима послове вођења регистра у року од годину дана од ступања на снагу закона, а најкасније од 1. јануара 2020. године.

Закон ступа на снагу осмог дана од објављивања у Службеном гласнику.