Под напоном трећина цене

30. 08. 2017. у 12:02

Домаће компаније још не купују електричну енергију на берзи, за разлику од стране конкуренције

Под напоном трећина цене

Shutterstock

СКОК цена енергената за привреду значи - скупљи крајњи производ. У неким секторима цене електричне енергије учествују са скоро трећином, 30 одсто, у производној цени. Компаније, међутим, нису беспомоћне по овом питању. Напротив, од момента либерализација тржишта купци имају право да сами бирају снабдевача.

Право на гарантовано снабдевање по ценама које регулише Агенција за енергетику (АЕРС), имају само домаћинства и мали купци. Сви остали купци на средњем и високом напону, имају могућност избора снабдевача струјом, а самим тим и куповину по тржишним условима.

- Уговарање се ради на годишњем нивоу, а цена електричне енергије је опредељена количинама, динамиком и начином плаћања - објашњава Мирослав Лутовац, директор сектора индустрије Привредне коморе Србије. - Још једна повољност постоји за индустријске потрошаче, а то је куповима на СПОТ тржишту. Међутим, код нас је проблем што индустријска предузећа у домаћем власништву немају довољно сазнања а ни искустава у куповини струје на берзи. Оне традиционално прибегавају куповини у том тренутку најповољнијег понуђача. Привредна друштва доминантно основана или у власништву иностраних корпорација већ тржишно размишљају и ту су у предности у односу на домаћу привреду. Тако да цена није регулисана на државном нивоу, већ је то у домену пословодства једне компаније. Без обзира на то што су мали купци и домаћинства заштићени и они могу да се окрену тржишту и куповини на бази понуде и потражње.

Србија је уписала своје енергетске приоритете у Стратегију до 2023. године. У сегменту повезивања са регионалним тржиштима, планира се трансбалкански коридор, тачније завршетак његове прве фазе.

- У плану је изградња новог термоенергетског постројења Костолац Б3 као предуслова енергетске сигурности и самодовољности у електроенергетском сектору - додаје Лутовац. - Предвиђена је изградња ветропаркова, биогасних постројења и других обновљивих извора енергије. У делу гасне инфраструктуре, градиће се гасовод Ниш - Димитровград уз повезивање са Бугарском као приоритет свих приоритета. У даљој перспективи је интерконекција са Хрватском и Румунијом.

Стратегија је надлежнима дала у задатак и да достигнемо да у укупној потрошњи енергије, 27 одсто стиже из обновљивих извора енергије. Обећава се смањење емисије гасова и прашкастих загађујућих материја у ваздуху кроз увођење и замену нових технологија у топлане градске и општинске, на бази енергената из обновљивих извора енергије. У сектору потрошње и дистрибуције циљ је смањење губитака и подизања нивоа наплате кроз имплементацију пројеката смарт грид и смарт метеринг.

- Поред енергетике као великог загађивача, рударство је још једна делатност која има значајан притисак на животну средину - каже Лутовац. - "Електропривреда Србије", као компанија која управља рудницима угља, паралелно са експлоатацијом ради и рекултивацију девастираних површина. Међутим, остали рударски комплекси у Србији имају наслеђено историјско загађење и руднички отпад који није адекватно збринут те Србији предстоји изналажење извора финансирања и оптималних решења за санацију јаловишта и напуштених рудника. Али и конзервацију појединих подземних рудника угља када је у питању енергетски сегмент.

ПОСАО СУ ПОДЗАКОНИ

ЗАКОНОМ о енергетици Србија је преузела одредбе трећег енергетског пакета, чиме је створила услове за сигурно, квалитетно и поуздано снабдевање електричном енергијом и природним гасом, уравнотежени развој сектора у циљу обезбеђивања потребних количина енергије за задовољавање потреба купаца енергије. Преузели смо све директиве трећег енергетског пакета, али још секундарно законодавство није имплементирано у довољној мери и ту предстоји највећи задатак Србије у наредном периоду.

ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ

УСВАЈАЊЕМ Закона о ефикасном коришћењу енергије створили су се услови за организован начин праћења потрошње енергије, увођењем система енергетског менаџмента. Подстиче се развој тржишта енергетских услуга односно рад ЕСЦО компанија. Прописују се очекиване уштеде, али у овој фази нема казнених мера. Оне ће бити уведене у наредном периоду.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације