РАНИ јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације за подручје индустријског комплекса између улица Јурија Гагарина и Земунске, а и мало ширег подручја у новобеоградском блоку 64 завршен је, а кроз даљу разраду плана могуће је знатно побољшати предложена решења. На 72,7 хектара, већином земљишта "Индустрије мотора и трактора" (ИМТ) и "Фабрике одливака и модела" (ФОМ), предвиђена је изградња стамбено-пословног комплекса, са свом пратећом саобраћајном и јавном инфраструктуром.

Прочитајте још: Од Калемегдана до реке пешке

Основна намена површине биће стамбени и комерцијални садржај из области трговине и услужних делатности, али и вишеспратна колективна гаража. Максимална висина објеката за становање је 24 метра, а изузетна 44,2 метра. Планирани број становника који би требало да живе у новом насељу је 18.400, а предвиђена је релативно густа градња и зграде висине шест спратова, док је у мешовитим градским центрима само на појединим објектима могуће и 12 спратова. Примарну уличну мрежу од значаја чине улице Земунска, Тошин бунар, Јурија Гагарина и Омладинских бригада, док су саобраћајнице унутар границе плана део секундарне уличне мреже. Коловоз ће ићи од раскрснице Тошин бунар - Земунска, и излазиће на Јурија Гагарина, због чега ће бити срушен део сервиса који се ту налази, као и аута сервис у Првомајској улици.

Проценат слободних и зелених површина на парцели мора бити минимално 50 одсто, док је обавезно и решавање паркинг-простора. У плану је изградња четири вртића, две основне и две средње школе. Такође и комплекс објекта социјалне и здравствене заштите, као и зграда културе. Један део индустријског комплекса већ је изграђен, поготово фабрички погони ФОМ, на коме се сада налазе малопродајни и пословни објекти. Носилац израде плана је Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, док је обрађивач раног елабората Урбанистички завод града.