NARAVNO da smo srećni, ali se još privikavamo na tu sreću. Jer, previše smo patili prethodne tri i po godine, koliko je Nedeljko proveo u pritvoru, a ni sami ne znamo zbog čega. Kada je neko kriv, on je svestan toga i čeka da bude osuđen, a Nedeljko je bio u pritvoru ne znajući ni zbog čega, niti dokle će tamo biti.

Komentari (0)