Život savremenog čoveka je nepredvidiv, kako širom sveta tako i na ovim prostorima. Slobodnog vremena je sve manje, prohteva sve više, a tu su i neočekivani i iznenadni troškovi.

Komentari (0)