DANAS NA VLADI: Izmene Zakona o zaštiti od zaraznih bolesti

Tanjug

05. 11. 2020. u 11:37

NA dnevnom redu sednice Vlade Srbije danas će se naći izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, potvrđeno je u vladi.

ДАНАС НА ВЛАДИ: Измене Закона о заштити од заразних болести

Foto V. Danilov

Tim izmenama propisano je da komunalna milicija i komunalni inspektori izdaju prekršajni nalog za nepoštovanje propisanih mera za sprečavanje širenja virusa kovid 19, za šta su već ovlašćeni sanitarni inspektori.

To znači da će komunalna milicija i inspektori građanima moći da izdaju prekršajni nalog ukoliko ne nose maske na propisanim mestima, za plaćanje kazne u iznosu od 5.000 dinara, koju u roku od osam dana mogu da plate umanjenu za pola, u iznosu od 2.500 dinara.

Isto važi i za pravna lice, preduzetnike i ugostiteljske objekte, kojima će prekršajnim nalogom biti izricane kazne zbog nepoštovanja mera koje se odnose na njih - poput razmaka između stolova, nepostojanja dezinfekcionih sredstava, ili korona redara...

Za njih su predviđene više kazne.

Novo ovlašćenje za izdavanje prekršajnog naloga odnosiće se na komunalnu miliciju i komunalne inspektore, ne i na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, kako su to neki mediji objavili, potvrđeno je u radnoj grupi Vlade Srbije.

Kazne, koje će moći da se izreknu prekršajnim nalogom za kršenje mera neće biti povećane, biće u već propisanim fiksnim iznosima, a sada nisu u planu izmene Zakona o prekršajima.

Predsednica Prekršajnog suda u Beogradu Olivera Ristanović ranije je pojasnila da prekršajni nalog koji će se izdavati treba da sadrži razlog izdavanja, član uredbe ili zakona koji se krši i pun fiksni iznos koji treba da se plati.

Prekršajni nalog funkcioniše kao i kod drugih mandatnih kazni, predviđenih za nepropisno parkiranje ili saobraćajne prekršaje - tako što lice kojem je nalog izdat, može da u roku od osam dana, od dana izdavanja, plati pola kazne, čime ispunjava svoju obavezu.

-Ukoliko želi da osporava prekršajni nalog, lice može u istom roku od osam dana da podnese zahtev za sudsko odlučivanje prekršajnom sudu-navela je Ristanović.

Ukoliko ne uradi ni jedno ni drugo, nalog sa klauzulom konačnosti i izvršnosti dolazi izdavalac naloga šalje sudu na prinudno izvršenje, dodala je predsednica prekršajnog suda u Beogradu.

Napomenula je da i po isteku roka od osam dana lice može da plati kaznu iz naloga, ali u punom iznosu, jer ako ne plati pun iznos kazne, ostatak opet dolazi u sud na prinudno izvršenje.

Pored pomenutih novina, izmenama Zakona i će preziciran pojam kućnog karantina, rekla je ranije zamenik sekretara Vlade Srbije i član radne grupe za imenu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Tamara Stojčević.

Naglasila je da su ovo samo hitne izmene, ukazujući da ovaj Zakon mora da bude usklađen sa preporukama i pravilnicima Svetske zdravstvene organizacije.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)