FRANCI su zapadnogermanska grupa plemena koja se prvi put pominje u III veku i koji su se delili na sledeće tri velike grupe: Batavci ili Salijski Franci oko Kelna, Ripuarijski (Rinski) Franci na obalama Rajne i Hati (Donja Saksonija).

Komentari (0)