SVAŠTA nije uspelo da pređe granicu sa Bugarskom. Sva trajno oduzeta roba u delokrugu Carinarnice Dimitrovgrad nudi se na prodaju.

Komentari (0)