OPASNO PODRUČJE: Postavljeni crveni barjaci, zabranjeno kretanje - Vojska Srbije izvodi gađanja u ovom području

Z. Gligorijević

29. 10. 2020. u 16:49

ZBOG toga što će Vojska Srbije vršiti gađanja na „Pasuljanskim livadama“, od 7 do 24 sata do subote, 31. oktobra, zabranjeno je kretanje ljudi i stoke u zoni: Ravna Reka – Mastakan – Izgoreli Vrh – Ostreč – tt 994 – tt 998 – Dugaška Kosa – Srednja Kosa (tt 1042) – Kapalčina – Zeleni Vrh – Koprivino Brdo – Oštri kamen tt 1213 – tt 872 – tt 1058 – Gajina mlaka – tt 936 – Gole vrtače – Govedarište – Jasički krš – Debela glava – Stenka tt 620 – Pelinova glava – Faca Raška.

ОПАСНО ПОДРУЧЈЕ: Постављени црвени барјаци, забрањено кретање - Војска Србије изводи гађања у овом подручју

Foto: Z. Gligorijević

Takođe, za saobraćaj će biti zatvoren put Sisevac – Velika Papratna – “Pasuljanske livade” – Troglan Bare – Mala Brezovica i Resavica – Nekudovo.

Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima , a na prilaznim putevima biće postavljeni stražari čije se komande moraju bezuslovno poštovati.

Završetak gađanja označiće se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara.

Najstrožije je zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili najbližu Komandu Vojske Srbije.

Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova. Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog aktivnosti jedinice dostaviće odmah svoju prijavu Komandi korisnika poligona, a najkasnije do 10 časova dana 01.11. 2020. godine.

Prijave primljene posle tog roka neće se uzeti u obzir. U prijavi treba navesti ime i prezime oštećenog, odnosno naziv pravnog lica, datum i vreme kada je šteta pričinjena, mesto i prirodu štete, kao i sumu koja se traži kao nadoknada.

Komanda korisnika poligona saopštiće datum, vreme i mesto sastanka komisije za procenu pričinjene štete. Komisiju čine dva člana iz Komande korisnika poligona, a trećeg člana određuje organ lokalne samouprave.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (1)

S PINKOM SAM ZAVRŠIO: Žika se povukao se ekrana - evo čime se danas bavi